UA   RU
Карта сайта
Наші послуги  
    

Аудит Киева

Аудит, аудиторские услуги, бухгалтерский аутсорсинг, аудиторская компания. Заключение аудиторской компании. Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности
Украина, Киев
тел.: 38 (097) 970-56-36
Контакти:
(044)  414-47-65
(050)  440-65-50
(068)  120-45-14
Написати нам
 

Класифікація та види Аудиту бухгалтерської та фінансової звітності Юридичних та Фізичних осіб.

spacer spacer

Аудит підрозділяється на зовнішній і внутрішній аудит. Аудит, який проводиться в компанії фахівцями, які не є співробітниками компанії, що перевіряється, називається зовнішнім аудитом. Зовнішній аудит проводять сторонні для компанії, аудитори. Внутрішній аудит - це аудиторська перевірка, проведена аудиторами, перебувають у штаті організації.

Умовно аудит можна класифікувати в залежності від різних характеристик:

1. Залежно від фахівців, що проводять аудит:

 • внутрішній аудит
 • зовнішній аудит

2. Залежно від обов'язковості:

 • обов'язковий аудит;
 • ініціативний аудит;

3. В залежності від обсягу предмета перевірки:

 • комплексний аудит;
 • аудит окремої тематики або окремих операцій;

4. В залежності від виду господарських операцій, що підлягають аудиту:

 • аудит імпортних операцій;
 • аудит депозитних операцій;
 • аудит операцій з зовнішньоекономічної діяльності;
 • інші види аудиту;

5. Залежно від обсягу і часу робіт:

 • комплексний аудит;
 • експрес-аудит;

6. У залежності від предмета аудиту (його галузевої належності):

 • податковий аудит;
 • юридичний аудит;
 • кадровий аудит;
 • інші види аудиту;

Венутренній і Зовнішній аудит

Внутрішній аудит сприяє мінімізації фінансових втрат, а зовнішня аудиторська перевірка незалежними експертами служить поліпшенню іміджу Вашої компанії та вирішення питань, які з ряду причин не можуть вирішити внутрішні аудитори та співробітники Вашої бухгалтерської служби.

Поділ на обов'язковий та ініціативний аудит, пов'язане, насамперед, з вимог чинного законодавства України - проводити щорічний обов'язковий аудит певним категоріям суб'єктів підприємницької діяльності.

Обов'язковий аудит

Обов'язковий аудит - щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності організації. Обов'язковий аудит щорічно проводять:

 • юридичні особи з організаційно-правовою формою акціонерного товариства;
 • фінансові компанії, які відносяться до числа кредитних спілок або страхових організацій, інвестиційних фондів, компаній з управління активами;
 • емітенти цінних паперів;
 • інші організації, згідно із законодавством України.

Обов'язковий аудит нашими фахівцями здійснюється в декілька основних етапів, таких як:

 • попередня оцінка стану бухгалтерського і податкового обліку, обсягів майбутньої перевірки, кількості аудиторів, задіяних при проведенні аудиту, термінів проведення перевірки;
 • планування аудиту нашими фахівцями;
 • проведення аудиту всіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку, консультування співробітників бухгалтерії і керівництва;
 • підготовка звіту з докладними рекомендаціями по усуненню виявлених у процесі аудиту порушень, оптимізації облікового процесу і оподаткування;
 • надання аудиторського висновку.

Мінімальна вартість обов'язкового аудиту з видачею висновку - 5000 гривень.

Вартість аудиту визначається виходячи з кількості витрачаються на перевірку людино-годин і кваліфікації залучаються до аудиту спеціалістів, проведення обумовлених додаткових послуг. В процесі проведення аудиту Клієнтові безкоштовно надається необмежена кількість усних консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування і права.

Слід зазначити, що раніше деякі керівники прагнули уникнути обов'язкового аудиту і не бачили для себе особливих відмінностей між перевіркою аудиторською компанією і податковою інспекцією. Не секрет, що деякі компанії і зараз прагнуть придбати за гроші аудиторський висновок, сприймаючи обов'язковий аудит як якусь нав'язану законом повинність.

Радує, що з розвитком бізнесу, проведення обов'язкового аудиту - сприймається не як відбуття повинності, а як фактор, що свідчить, що в компанії ефективно працює система обліку, що основні показники результатів діяльності компанії об'єктивні і достовірні, розрахунки з бюджетом здійснюються коректно, відсутній ризик конфлікту з фіскальними органами і ризик майбутніх втрат від перевірки.

На відміну від обов'язкового, аудит, який проводиться за рішенням засновників і / або керівництва компанії і може охоплювати будь-який період діяльності організації, є ініціативним ..

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит - це перевірка незалежною аудиторською компанією як стану бухгалтерського обліку в цілому, так і його окремих ділянок, відповідності звітності фактичному положенню справ на підприємстві, наявності заявлених активів і зобов'язань.

Зазвичай ініціативний аудит проводять в наступних випадках:

 • Зміна власників підприємства - Замовника ініціативного аудиту;
 • Продаж перевіряється підприємства як майнового комплексу;
 • Перевірка стану бухгалтерського обліку і допомога в роботі бухгалтерської служби;
 • Оптимізація оподаткування;
 • Постановки системи бухгалтерського обліку;
 • Впровадження крупних інвестиційних проектів;
 • Перевірка ефективності роботи адміністративного персоналу;
 • Підвищення довіри партнерів і інвесторів;
 • Розробка антикризових заходів і пр.

На вартість ініціативного аудиту впливає об'єм перевірки. Ініціативний аудит може бути комплексним і частковим. У такому разі - відмінність комплексного ініціативного від обов'язкового - буде не в обсязі робіт, а в завданнях, поставлених перед аудиторами. Тим не менш, не завжди є необхідність замовляти комплексну перевірку підприємства, тому в рамках ініціативного аудиту може проводитися аудит окремих операцій. Проведення аудиту за окремій тематиці, дозволяє придбати достатній об'єм необхідних послуг без проведення зайвих витрат.

Наша компанія здійснює ініціативний аудит по наступних видах операцій:

 • аудит по окремих податках (ПДВ, прибуток і т.д.);
 • аудит фінансових операцій;
 • аудит собівартості;
 • аудит лізингових операцій;
 • аудит окремих контрактів;
 • аудит взаєморозрахунків з окремими контрагентами;
 • аудит імпортних операцій;
 • аудит експортних операцій;
 • аудит депозитних операцій;
 • аудит дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аудит інших операцій.

Особливим підвидом ініціативного аудиту - є експрес-аудит. Його особливість полягає в тому, що в порівнянні із звичайним аудитом, що вимагає витрат часу і виконання обов'язкового комплексу процедур, він проводиться в стислі терміни з виконанням необхідних і достатніх процедур для досягнення цілей, поставлених перед аудиторською перевіркою.

Експрес-аудит

Експрес-аудит - це вибіркова перевірка по обговореному завданням окремих ділянок бухгалтерського і податкового обліку або періодів фінансово-господарської діяльності.

Метою експрес-аудиту є оцінка:

 • загального стану бухгалтерського і податкового обліку;
 • податкової політики організації;
 • можливих податкових ризиків;
 • ефективності системи управління;
 • організації документообігу та системи внутрішнього контролю і т.д.

Зазвичай результати такого аудиту використовуються для надання інших послуг - фінансового аналізу, постановки обліку, автоматизації обліку і пр.

Одним з найбільш затребуваних аудиторських послуг на сьогодні залишається податковий аудит.

Податковий аудит

Податковий аудит - це різновид ініціативного аудиту, в процесі проведення якого перевіряється правильність формування податкової бази по всіх податках і зборів, правильність складання податкових декларацій, своєчасність перерахування податків і зборів, розглядаються інші серйозні аспекти оподаткування. Такий аудит проводиться за рішенням засновників і / або керівництва організації і може охоплювати будь-який період діяльності організації

Зазвичай податковий аудит здійснюють в наступних випадках:

 • Перед проведенням податкових перевірок;
 • При перевірці роботи бухгалтерської служби підприємства
 • Оцінці можливих податкових ризиків;
 • Оптимізація оподаткування;
 • Виявленні і своєчасному усуненні допущених помилок в розрахунку податків і зборів;
 • Постановки системи податкового обліку і т.п.

Аудит оподаткування - це незалежна перевірка систем бухгалтерського і податкового обліку організації на предмет:

 • відповідності систем бухгалтерського і податкового обліку вимогам чинного законодавства;
 • правильність ведення податкових регістрів;
 • правильність ведення податкового обліку;
 • правильності формування оподатковуваної бази по кожному виду податків, обчислення і сплати податків і зборів за певний період часу;
 • стану розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами можливість у відповідності з чинним законодавством зменшити оподатковувану базу і т.д.

Мета податкового аудиту - виявлення помилок систем бухгалтерського і податкового обліку і розробка заходів щодо їх усунення.

Зазвичай Замовників послуги податкового аудиту цікавить оцінка податкових ризиків підприємства (замовника послуг) і зведення їх до мінімуму. Наші Замовники податкового аудиту отримують професійні рекомендації по виправленню встановлених помилок в податковому обліку і звітності, зменшують податкові ризики.

Податковий аудит сьогодні жорстка необхідність. Він служить своєрідною генеральною репетицією податкової перевірки, під час якої можна привести в порядок звітність, щоб не мати проблем у майбутньому. Крім того, аудиторська фірма за допомогою перевірки знижує ризики порушення законодавства про податки і зборах і вірогідність виникнення непорозумінь і конфліктів з фіскальними органами. Аудиторська перевірка є прекрасною можливістю підвищити кваліфікацію своїх співробітників за рахунок внутрішнього аудиту. Своєчасно проведений податковий аудит дозволяє уникнути втрат при податкових перевірках, тим самим окуповуючи витрати на проведення аудиту, зберігаючи репутацію компанії, як надійного партнера в бізнесі.

Останнім часом все більш актуальним стає кадровий аудит, який являє собою аналіз документації кадрового діловодства на предмет відповідності з трудовим законодавством, а також внутрішнім вимогам компанії.

Кадровий аудит

Кадровий аудит - метою кадрового аудиту є зменшення ризиків, пов'язаних з порушенням чинного трудового законодавства. Кадровий аудит дає можливість комплексної оцінки відповідності кадрової системи стратегічним цілям компанії. Результатом такого аудиту є висновок і докладний звіт, відображають відповіді на наступні питання:

 • виявлення в документах кадрового діловодства порушення трудового законодавства та способи їх усунення;
 • список обов'язкових документів кадрового діловодства, які відсутні на підприємстві (але при цьому є обов'язковими);
 • рекомендації щодо виправлення виявлених порушень.

Супутні аудиторські послуги.

Крім аудиторських перевірок, аудитори часто надають супутні аудиторські послуги:

 • аудиторський супровід підприємств;
 • аудиторське обслуговування;
 • постановка обліку на підприємстві;
 • відновлення обліку на підприємстві;
 • підготовка бізнес - схем по веденню господарської діяльності;
 • аудиторські консультації разово і на абонентській основі;
 • розробка, впровадження і супровід комплексних схем оптимізації оподаткування;
 • інші послуги.

джерело: www.buhuslugi.com.ua

Вверх

gorod  
blok
  © 2006-2012 Copy Right by АФ "Аудит Києва"